Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
74597

Dự thảo thông báo niêm yết Về việc niêm yết kết quả đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Tiếp cận Pháp luật năm 2022

Dự thảo thông báo niêm yết Về việc niêm yết kết quả đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Tiếp cận Pháp luật năm 2022

Tin tức sự kiện

Dự thảo thông báo niêm yết Về việc niêm yết kết quả đánh...Dự thảo thông báo niêm yết Về việc niêm yết kết quả đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Tiếp cận Pháp luật năm 2022
Dự thảo báo cáo đề nghị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm...Dự thảo báo cáo đề nghị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
KẾ HOẠCH Thực hiện khai tài sản thu nhập năm 2023KẾ HOẠCH Thực hiện khai tài sản thu nhập năm 2023
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2023Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2023
Quyết định số 3957của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc...Quyết định số 3957của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi...Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/ Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã
Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính...Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
UBND xã Hà Châu đã tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử...UBND xã Hà Châu đã tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 7 hộ